null

ระบบไอเสีย

76695169-427194954628966-272547178516316160-n.jpg

คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ และระดับชาติเกี่ยวกับการอัพเกรดและการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ไอเสีย ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไอเสียทั้งหมดจะถูกกฎหมาย 50 รัฐ  ท่อไอเสีย Top Speed ​​ได้รับการทดสอบสำหรับรถแต่ละคันเพื่อให้ได้พลังและคุณภาพเสียง เมื่อรวมกับการปรับแต่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพไอเสีย ทำให้ได้เสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ต